Segmentacja rynku

Przeprowadzenie jakiejkolwiek kampanii reklamowej musi zostać poprzedzone analizą rynku docelowego, z myślą o którym firma przygotowuje produkty i usługi. Niezbędny jest tutaj proces identyfikacji rynku docelowego – fachowo jest to określane mianem segmentacji rynku.

Jest ona dokonywana w oparciu o pewne kryteria. Pierwszym z nich jest demografia. Liczą się wiek odbiorców, wykonywany przez nich zawód, zarobki, wykształcenie, narodowość, płeć i liczebność rodziny. Po drugie – geografia, czyli klimat i obszar. Wiadomo, że producent odzieży zimowej chce sprzedawać towar w krajach, gdzie pada śnieg. Po trzecie – zachowania. Ważne jest to czy klienci są lojalni względem marek i czy cenią jakość.

Po czwarte – psychografia, a zatem styl życia odbiorców, ich zainteresowania, osobowość etc. Po piąte – badanie rynku. Jest kilka sposobów na jego przeprowadzenie, jak ankiety. Po szóste – należy mieć na względzie inne czynniki niż te wyżej wymienione. Warto dowiedzieć się jak szybko klient jest skłonny dany produkt kupić, jak często to robi i czy mocno mu na tym zależy.

Dodaj komentarz