Biznesplan a dotacja z urzędu pracy

Osoby ubiegające się o przyznanie dotacji z urzędu pracy na uruchomienie działalności gospodarczej muszą mieć przygotowany biznesplan, który dołączany jest do wniosku.

Dość często wnioski są do tego stopnia rozbudowane, iż już w formularzu tym znajdują się wszystkie niezbędne elementy planu biznesowego. Dlaczego jest to tak istotna kwestia? Z kilku powodów. Przede wszystkim za sprawą dobrego biznesplanu wnioskodawca sporo zyskuje w oczach urzędu pracy. Staje się bardziej wiarygodny. Ponadto jest to również niezwykle pomocne w sytuacji, gdy ktoś nie posiada żadnego wkładu własnego lub też jego wykształcenie nie ma niczego wspólnego z profilem działalności.

Wówczas plan pomaga w przekonaniu urzędników, iż dana osoba jest w całe przedsięwzięcie mocno zaangażowana i ma kompetencje, które pozwolą jej z powodzeniem wdrożyć pomysł w życie. Biznesplan świadczy o poważnym podejściu do tematu. Z tych właśnie wszystkich przedstawionych powyżej względów warto solidnie się przyłożyć do sporządzenia opisywanego dokumentu.

Dodaj komentarz